Home

De Hatsumermolen
Hatsum

De Kievit
Menaam

Rentmeester
Menaam

De Marssumermolen
Marsum
tevens trouwlocatie

Terpzigt
Marsum

Heechhiem
Deinum

Kingmatille
Dronryp

De Puollen
Dronryp

De Poullen Courant

Dubbelklik op de betreffende molen voor uitgebreide informatie.

Mocht u een molen zien draaien en/of de friese vlag wappert bij de molen, dan is de molenaar aanwezig. U kunt gerust even bij hem kijken. Molenaars zijn vrijwilligers die graag iets over 'hun' molen vertellen en ook het een en ander willen laten zien. Als de molen draait dan is het wel verstandig om rekening te houden met de veiligheid. Zeker bij een molen die in bedrijf is, is voorzichtigheid geboden. Draaiende wieken hebben door de wind en hun massa een ongelofelijke kracht! Dat geldt ook voor de draaiende delen in de molen zelf.
Het is dan ook noodzakelijk dat u de aanwijzingen van de molenaar opvolgt!

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid de Marsumermolen te gebruiken als trouwlocatie. De molen is er volledig voor ingericht. Voor grote gezelschappen is dat echter niet zo geschikt. U kunt altijd vooraf bij de molenaar informeren.

Wilt u op een andere wijze een molen bezoeken? Klik op de betreffende molen en kies Informatie. Met de molenaar kunt u telefonisch een afspraak maken.

Molenaar worden of donateur?

Informatie bij het bestuur:
  • G. IJsselmuiden, Berltsum, 0518-460502
  • D. v.d. Witte, Dronryp, 0517-232072
  • J. Huls (secretaris), Stiens, 058-8433592
  • H. Vermeulen(penningmeester), Skingen, 06-20302212
  • J. Faber, Marsum, 058-2541581
  • S. v.d. Zwaag (voorzitter), 0518-481708

Wilt u iets vragen of doorgeven dan kan dat via Protected email address.